Stránky o postřikovačích pro průmysl i zahradu


Postřikovače návěsné a tažené

Návěsné i tažené postřikovače splňují dnešní náročné požadavky a podmínky současné zemědělské velkovýroby a přizpůsobují se stále zvyšujícím nárokům zákazníků. Jsou atraktivní pro výhodný poměr mezi cenou, kvalitou a užitnou hodnotou a taktéž pro výbornou dostupnost náhradních dílů. Máme pestrou paletu těchto postřikovačů z kterých lze vybírat.

Postřikovače - Magnum

Na trhu se vyskytují postřikovače Magnum, kde je možnost volby mezi velikostmi polyethylenové nádrže o objemu 4200, 5200, 6200 litrů s vypouštěcím ventilem. Ramena má o celkovém rozpětí až do 30 metrů, ale je možnost dle potřeby výběru velikosti 21, 24, 27 a 30 metrů. Ocelová ramena jsou zavěšena kyvně na paralelogramu. Nastavení výšky ramen je v rozsahu 0,6 až 2,2 metrů. Rozvody postřiku jsou z nerezových trubek. Díky těmto objemovým nádržím a velkém rozpětí lze ošetřit velké množství plochy na pouhé jedno naplnění. Dle jednotlivých potřeb je možnost výběru z doplňkového vybavení. Jedná se o typ taženého postřikovače a jeho využití je převážně určeno pro společnosti ale i soukromníky s velkou obhospodařovanou plochou.

Postřikovače návěsné a tažené

Postřikovače - MGM 2000

Pro potřeby menších rozměrů je vhodným kandidátem tažený polní postřikovač MGM 2000 s polyetylenovou nádrží o objemu 2000 litrů je opatřena vypouštěcím ventilem a měřidlem hladiny. Nádrž Obsahuje ekomixér s objemem 30 litrů pro snadné míchání v nádrži. Nádrž pro čistou vodu má objem 260 litrů a sací hadici s košem dlouhou 6 metrů pro nasávání z vedlejšího zdroje. Obsahuje hydraulické zvedání a sklápění ramen, lze díky tomu nastavit ramena do výšky 2,2 metrů, při čemž spodní hranice činí 0,6 metrů. Vyrovnávání ramen je pomocí elektrického balanceru nebo pomocí hydraulické pístnice z možností roztažení na 18, 21 a 24 metrů. Tyto ramena jsou vládany elektromagnetickými ventily. Postřikovač je vybaven ovládáním pěti nebo sedmi sekcí s jednoduchými držáky trysek opatřenými membránou, která brání samovolnému kapání. V základní výbavě je dále sada trysek a filtrů. Náprava je konstruována na rychlost 25 km/hod a opatřena koly 9,5 x 44 s stavitelným rozchodem 1,50 a 1,80 metrů.

Nadstandardním vybavením těchto postřikovačů jsou například jednookruhové vzduchové brzdy nebo použití samostatného zavírání koncových ramen opatřených nízkoúletovými tryskami. Pro dokonalejší přesnost je vhodné využít pěnového značkovače. Nadstandardním vybavením je také energetický řetěz, laminátové blatníky ale i odpružená náprava. Pro větší plochy je vhodnější využít roztažitelné nápravy o šířce 2025 mm a většími koly o rozměrech 12,4 x 46. Pro lepší osvětlení můžeme využít ramena s přidanými reflektroy.

Postřikovače - MGM 2500

Postřikovač splňuje požadavky současné zemědělské velkovýroby. V základní výbavě obsahuje hydraulické zvedání a sklápění ramen, při čemž rozpětí činí od 0,6 po výšku 2,2 metrů. Vyrovnávání ramen postřikovače je prováděno pomocí elektrického balanceru nebo pomocí hydraulické pístnice, s třemi možnostmi roztažení a to na 18, 21 a 24 metrů. Tyto ramena ovládájí elektromagnetické ventily. Dále je zde obsaženo ovládání pěti nebo nebo sedmi sekcí s držáky trysek obsahující protiodkapovou membránou, která zabraňuje samovolnému kapání. Základní vybavení obsahuje i sadu filtrů a trysek nebo plošina pro odkládání chemikálií ale také užitečný pomocník schody. Oje jsou výškově nastavitelné s možností opatření výstražnými štítky a dodatečně osvětlit. Náprava kol je konstruována pro rychlost 25 km/hod a kola o rozměrech 9,5 x 44 s stavitelným rozchodem 1,50 a 1,80 m. Postřikovač obsahuje Elektrický regulátor tlaku s hlavním ventilem a náhradními sekčními ventily. Nádrž je o objemu 2500 litrů, které nechybí vypouštěcí ventil a měřidlo hladiny. Hlavní nádrž obsahuje ekomixér o objemu 30 litrů pro lehké míchání přímo v nádrži a výkonné čerpadlo. Druhá nádrž o objemu 260 litrů slouží pro čistou vodu a je opatřena hadicí a taktéž i sací hadicí opatřenou košem která je dlouhá 6 metrů.

Nadstandardní výbava těchto postřikovačů nabízí jednookruhové vzduchové brzdy. Výhodným pomocníkem je zavírání ramen, které jsou opatřeny nízkoúletovými tryskami. Pro přesnější postřik lze využít pěnové značkovače. Pro větší komfort jsou nabízeny pružné oje a Odpružená náprava. Dalším možným vybavením je energetický řetěz nebo laminátové blatníky. Výbornou výhodou je u přímé napouštění nádrže a převodovka čerpadla pro navýšení světlé výšky s průtokoměrem pro napouštění. Lze využít ramena s doplňenými reflektory nebo individuální přizvedávání ramen, kde je možnost ovládání pravé a levé strany samostatně.

Postřikovače - MGM 3000

Tento návěsný postřikovací stroj má výhodný poměr ceny vůči výkonu a taktéž velmi Výborná dostupnost náhradních dílů.Je vybaven hydraulickým zvedáním a sklápěním ramen. Výškové rozpětí je od 0,6 až po 2,2 metrů. K vyrovnávání ramen dochází pomocí elektrického balanceru nebo hydraulické pístnice, s třemi různými možnostmi roztažení na 18, 21 a 24 metrů. Ramena jsou opatřeny elektromagnetickými ventily pro dobré ovládání ramen. Kraje ramen je je zabezpečen proti případnému nárazu. Výchozí výbava je opatřena ovládáním pěti nebo sedmi sekcí s držáky trysek, které jsou zabezpečeny proti samovolnému kapání. Dále výbava obsahuje sadu jak trysek tak i sadu filtrů. Vítaným pomocníkem jsou taky schodky a odkládací pracovní plošina pro chemikálie. Postřikovač je dále vybaven výstražnými štítky a výškově nastavitelnými ojemi. Náprava kol zkonstruována pro rychlost 25 km/hod a doplněna koly 9,5 x 44 se stavitelným rozchodem 1,50 a 1,80 m. Postřikovač dále obsahuje elektrický regulátor tlaku o síle 1,5 – 8 bar. Nádrž je o objemu 3000 litrů a nalezneme v ní vypouštěcí ventil a měřidla hladiny. Hlavní nádrž obsahuje exomixér o objemu 30 litrů pro možnost míchání v nádrži a pro vypouštění obsahuje výkonné čerpadlo. Druhá nárž je určena pro vodu s objemem 260 litrů. Dále je vybaven jak hadicí pro čištění ale i 6 metrovou sací hadicí pro sání z jiného zdroje se záchytným košem z důvodu nečistot. Samozdřejmostí vybavení je i kardan, PC Spray Control S + hlavní a taktéž regulační ventil.

Mezi Komfortnější doplňky patří například jednookruhové vzduchové brzdy a samostatné zavírání koncových ramen. Lze využít i pěnového značkovače, nápravy s odpružením ale i pružné oje, kdy všechny tyto doplňky napomohou pohodlí při samostatném postřiku. Užitečným vybavením je taky energetický řetěz a laminátové blatníky. Mezi další doplňkové komponenty patří zajisté i přímé napouštění nádrže a převodovka čerpadla pro vyšší světlou výšku s průtokoměrem pro napouštění. Užitečné je investovat i do elektronické oblasti stroje a to do PC Müller Elektronik Basic Terminal či Comfort Terminal a navigace GPS. Pro lepší uchycení je možnost využití kulového vertikálního závěsu. Pro velké plochy je možnost využití roztažitelných náprav o šířce 2025 mm.V neposlední řadě neopomenout možnost jednotlivého ovládaní ramen nebo automatické vypínání sekcí.

Postřikovače návěsné a tažené

Postřikovače - MGM A 4000

Tento postřikovač splňuje všechny požadavky současné doby a neustále prochází dalšími vývoji. V základní výbavě má hydraulické zvedání a sklápění ramen. Ramena jsou výškově nastavitelná od 0,6 až po 2,2 metrů a vyrovnávana pomocí elektrického balanceru nebo prostřednictvím hydraulické pístnice s možností roztažení do 18, 21 a 24 metrů. Ramena jsou ovládána pomocí elektromagnetických ventilů a konec ramene pojištěn proti nárazu. Postřikovač Obsahuje ovládání pěti nebo sedmi sekcí s držaky trysek opatřeny membránou, proti samovolnému úniku kapaliny. Dále ve výbavě je obsažena sada trysek a sada filtrů. Nezbytným užitečným pomocníkem jsou zajisté schody, pracovní plošina pro odkládání chemikálií a nastavitelné oje. Základní výbava obsahuje i osvětlení ramen a doplnění o výstražné štítky. Náprava kol je zkonstruována pro rychlost 25 km/hod a opatřena koly 12,4 x 46 s stavitelným rozchodem 1,50 a 1,80 m, opatřeny jednookruhovými vzduchovými brzdami. Regulátor tlaku má elektrický o síle tlaku 1,5 až 8 bar. Obsahuje nádrž o objemu 4000 litrů s vypouštěcím ventilem, měřidlem hladiny, vlnolamem a taktéž je zde umístěn i ekomixér s objemem 30 litrů pro míchání v nádrži a v neposlední řadě výkonné čerpadlo.Nádrž na čistou vodu je o objemu 400 litrů opatřena hadicí a druhou šesti metrovou sací hadicí doplněnou o koš. Slouží k nasávání vody z jiného zdroje a zamezení průniku nečistotám díky koši.

Nadstandardní vybavení obsahuje zavírání koncových ramen opatřeny nízkoúletovými tryskami. Postřikovače nabízejí pro lepší přesnost i pěnového značkovače a zařízení, které kopíruje stopu tahače. Další možnou výhodou nadstandartního vybavení může být Odpružená náprava z listových per nebo vzduchových vaků. Do kvalitnějšího vybavení bude zajisté zahrnut i energetický řetěz a laminátové blatníky odlnější proti poškození a korozi. Užitečnou výhodou bude taky zajisté přímé napouštění nádrže a převodovka čerpadla. Dobrou investicí je zajisté elektronický potenciál, kde je zahrnut PC Müller Elektronik Basic Terminal nebo Comfort Terminal a navigace GPS. K snadnějšímu uchycení stroje je možno využít kulového vertikálního závěsu. Na postřik větších ploch je užitečná roztažitelnost nápravy o šířce 2025 mm. Dalším nadstandartním vybavením je automatické vypínání sekcí, nebo nezávislé přizvedávání ramen, jak levé tak pravé strany samostatně.

Postřikovače - MGM A 5000

V hlavní výbavě nalezneme hydraulické zvedání a sklápění ramen. Mají možnost nastavitelnosti do výšky 0,6 až 2,2 metrů. Ramena se vyrovnávají díky elektrickému balanceru nebo za pomocí hydraulické pístnice s možností roztažení na délku 18, 21 a 24 metrů. Ramena jsou ovládána pomocí elektromagnetických ventilů. Konce ramen jsou pojištěna proti nárazu. V hlavní výbavě je také ovládání pěti, sedmi nebo devíti sekcí s držáky trysek obsahující membránou, která zabraňuje samovolnému úniku kapalin. Základní výbava obsahuje sadu trysek a sadu filtrů. Užitečným pomocníkem jsou zajisté i schody a pracovní plošina s místem pro ukládání chemikálií. Oje jsou libovolně výškově nastavitelné a mohou být osvětleny a označeny výstražnými štítky. Šířka nápravy kol je 2025 mm a je konstruována na rychlost 40 km/hod s koly 20,8 x 38 s stavitelným rozchodem 2272 mm. Brzdění je zajištěno pomocí jednookruhových vzduchových brzd. Postřikovač dále obsahuje regilátor tlaku o síle 1,5 – 8. Objem nádrže činí 5000 litrů a obsahuje vlnolam, měřidlo hladiny, vypouštěcí ventil, hladinoměr. Dále nádrž obsahuje hydraulické míchání a sací filtr včetně zpětného ventilu. Nádrž na čistou vodu je o objemu 400 litrů a obsahuje hadici k mytí stroje. Stroj má ještě sací hadici šest metrů dlouhou, která slouží k nasávání vody z jiného zdroje opatřenou košem pro zamezení vsání nečistot.

Mezi Komfortnější výbavu řadíme samostatné zavíraní koncových ramen obsahující trysky.Pro přesnější postřik je možno využít pěnového značkovače a zařízení kopírující stopy tahače. Pro komfortnější postřik lze využít odpružené nápravy z listových per nebo vzduchových vaků. Dále mezi tyto vybavení se řadí energetický řetěz a laminátové blatníky a takéž přímé napouštění nádrže s převodovkou čerpadla, která docílí k zvýšení světlé výšky s průtokoměrem pro napouštění. Nepostradatelnou výbavou je zajisté i elektronický potenciál, do kterého se řadí například navigace GPS nebo PC Müller Elektronik Basic Terminal a Comfort Terminal. Pro uchycení se využívá kulového vertikálního závěsu. V neposlední řadě lze využít přizvedávání jednotlivých ramen, automatické vypínání sekcí nebo přídavné světlomety na ramena.

Postřikovače - MGM Speciál

Jedná se o speciální postřikovač, který slouží k likvidaci plevele herbicidů na kanálech, okrajích vozovek i na volných plochách. Tento Postřikovač obsahuje v základní výbavě zvedání a sklápění ramen za pomoci hydrauliky. Ramena lze výškově nastavit od 0,6 až po 2,2 metrů a vyrovnávájí se pomocí elektrického balanceru nebo prostřednictvím hydraulické pístnice s kapacitou roztažení do 10 metrů. Ovládání ramen je prováděno pomocí elektromagnetických ventilů. Základní výbava obsahuje ovládání tří sekcí s držáky trysek, které jsou opatřeny membránou zabraňující samovolnému úniku kapalin. Dále obsahuje sadu trysek a sadu filtrů včetně zpětného ventilu. Užitečný pomocníkem jsou zajisté i schody s pracovní plošinou a místem pro odkládání chemikálií. Oje jsou výškově nastavitelné a lze je opatřit výstražnými štítky. Náprava kol je konstruována na rychlost 25 km/hod vybavena koly se stavitelným rozchodem 1,50 a 1,80 m s jednookruhovými vzduchovými brzdami. Postřikovač je vybaven elektrickým regulátorem tlaku o síle 1,5 až 8 bar. Nádrž má o obsahu 1000 litrů obsahující vypouštěcí ventil a ekomixér s objemem 30 litrů. Dále zde naleznem čerpadlo a sací filtr včetně zpětného ventilu. Nechybí mu ani nádrž na čistou vodu, která obsahuje i šesti metrovou sací hadici, která slouží pro nasávání z jiného zdroje. V neposlední řadě bych zmínil držáky trysek triplet.

Postřikovače návěsné a tažené

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Přehled kontaktů:

Email:
Web: Postřikovače blog
© Postřikovače blog

Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.